Lispol
 
 
. . .
Nasza oferta

 

Nasza oferta
 
 
 
Nasza oferta

Warystory

Jaką pełnią rolę ... ?

 
2022-03-28
Warystory


Czym jest warystor ... ?


Warystor, element na pierwszy rzut oka podobny do kondensatora ceramicznego jest pewną odmianą rezystora - jest on rezystorem nieliniowym.

Choć jak wspominano, warystor jest rezystorem, to zbudowany jest z materiałów półprzewodnikowych, a konkretnie z granulek tlenku cynku i jego domieszek zatopionych w materiale ceramicznym.

Nieliniowość tego elementu oznacza, że jego charakterystyki napięciowo prądowe, prądowo rezystancyjne i napięciowo rezystancyjne nie są w żaden sposób proporcjonalne (nie da się ich przedstawić za pomocą linii prostej).

W przypadku warystora ta nieliniowość wynika z faktu, że jego rezystancja w określony sposób zmienia się wraz ze zmianami napięcia. Mówiąc dokładniej - wzrost napięcia na elektrodach warystora powoduje spadek jego rezystancji.

Ta własność sprawia, że warystor idealnie nadaje się do zabezpieczania urządzeń elektronicznych i elektrycznych w przypadku występowania w obwodzie napięcia znacząco wyższego niż to, które powinno się pojawić. Element ten często stosowany jest w obwodzie z bezpiecznikiem jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe w zasilaczach i sekcjach zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Sklep Lispol posiada szeroki wybór warystorów (kliknij) o różnych parametrach i zastosowaniach. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!