Lispol
 
 
. . .
Nasza oferta

 

Nasza oferta
 
 
 
Nasza oferta

Warunki sprzedaży

 

Regulamin sklepu internetowego www.lispol.com

Sklep internetowy lispol.com, dostępny pod adresem www.lispol.com, prowadzony jest przez Łukasza Lisa od 19.01.2004r., w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą F.H.U.P. "LIS POL" wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 z późniejszymi zmianami.

Siedziba firmy znajduje się w Myślenicach przy ul. Rzemieślniczej 2. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 681-186-02-77, REGON: 356779424.

Kontakt ze sklepem :

F.H.U.P. "LIS POL" Łukasz Lis,  ul. Rzemieślnicza 2, 32-400 Myślenice

tel : (12)444-19-70, fax : (12)444-19-71, tel. kom : 502 282 854

e-mail : lispol@lispol.pl

  Informacje wstępne

 1. Sklep internetowy lispol.com, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://www.lispol.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone i potwierdzone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie do pobrania w formacie PDF klikając w link http://www.lispol.com/regulamin.pdf

 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie oraz w lokalu przedsiębiorstwa. Do dokonywania zakupów w Sklepie LISPOL.COM za pośrednictwem sieci Internet niezbędne jest posiadanie przez Państwa aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Słowniczek:

 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 • Formularz rejestracji – formularz udostępniony na stronie Sklepu, który umożliwia założenie konta i dokonanie zakupu towarów oferowanych przez Sklep;

 • Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z oferty Sklepu i dokonująca zakupów w Sklepie;

 • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późniejszymi zmianami);

 • Konto klienta – konto za pośrednictwem którego klient dokonuje zakupów w Sklepie;

 • PDF – format zapisu plików, który można odczytać po pobraniu zapisanego w nim pliku na dowolnym urządzeniu wyposażonym w czytnik PDF;

 • Produkty – artykułu oferowane przez Sklep;

 • Siedziba firmy - adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza

 • Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827);  Rejestracja

  Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracji. Po ukończeniu wypełniania formularza, klient automatycznie otrzymuje wiadomość mailową na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, w której znajduje się link do aktywacji konta. Po kliknięciu w link znajdujący się w treści wiadomości konto w sklepie lispol.com zostaje aktywowane i jest gotowe do składania zamówień.  Zamówienia 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu definitywnego potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych lispol.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki.

 4. Klient ma 5 dni na dokonanie wpłaty od momentu złożenia zamówienia w sklepie. Po upływie 5 dni od złożenia zamówienia, zamówienie to zostaje anulowane.

 5. Dowodem zakupu jest paragon załączony do przesyłki. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT, a w tym wypadku prosimy o stosowną informację na etapie składania zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Proszę o wystawienie faktury VAT”.

 6. Stany magazynowe prezentowane na naszej stronie internetowej są informacją poglądową. Naszym celem jest udzielanie możliwie najbardziej precyzyjnej informacji jednak mogą się zdarzać sytuacje, kiedy faktyczny stan magazynowy będzie odbiegał od prezentowanego.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

 8. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem (012) 444-19-70 bądź e-mailowo pod adresem lispol@lispol.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na „Zatwierdzone” (płatność za pobraniem), bądź „Gotowe do odbioru” (przedpłata).  Płatności 1. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze zamówionego towaru. Sklep zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 • Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail z numerami rachunków bankowych. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu niezwłocznego przygotowania do wysyłki.

 • Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych lub serwisów PayU lub PayPal. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, niestety termin samej weryfikacji nie jest zależny od Sklepu; z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest niezwłocznie przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

 • Gotówką – w siedzibie firmy.

 • Ceny podane na stronie internetowej Sklepu LISPOL.COM podawane są w polskich złotych, zawierają podatek VAT( ceny brutto) oraz nie zawierają kosztów przesyłki, które podawane są w formularzu zamówienia i klient wybiera preferowany przez niego sposób dostarczenia przesyłki.

  Nasze numery rachunków bankowych:

   • 73 2490 0005 0000 4530 8854 3957

   • 23 8619 0006 0020 0802 3666 0001

   • 60 1140 2004 0000 3802 3556 1742  Koszty i sposoby wysyłki 1. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.

 2. Paczki wysyłamy Pocztą Polską lub za pośrednictwem Paczkomatów Inpost albo firmą kurierską GLS. Istnieje również możliwość dostawy firmą kurierską zamówioną przez Klienta posiadającego stosowną umowę.

 3. Nie zarabiamy na przesyłce. Podajemy kwoty zgodnie z cennikiem i tabelą opłat przewoźnika.

 4. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot wpłaconej kwoty za zamówienie). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 5 dni ze strony Kupującego Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 5. Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, Paczkomatem InPost w ciągu 1-2dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.

 6. Należy także pamiętać, iż: termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

 7. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

 8. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.

 9. Ze względu na oferowany rodzaj towarów, kiedy niemożliwy będzie dany rodzaj przesyłki ze względu np. na określony gabaryt lub zbyt dużą wagę, Sklep LISPOL.COM zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, o czym klient zostanie poinformowany na Stronie produktu.  Zwroty i postępowanie reklamacyjne 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014r. O prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może złożyć na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu, pod adresem: http://lispol.com/formularz.pdf bądź inny sposób przewidziany w ustawie O prawach konsumenta.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć poprzez wspomniany formularz albo sporządzić go na piśmie, a następnie wysyłając go na adres Sklepu.

 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zamówień towarów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych oraz gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. Wskazane w poprzednich punktach uprawnienia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie względem osoby fizycznej, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Zwracane przez konsumenta towary muszą zostać odesłane w stanie kompletnym. Towary te powinny zostać odesłane/zwrócone w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób , który nie jest konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej będące następstwem jego działania. Odpowiedzialność konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej ma charakter odszkodowawczy. Zakres odpowiedzialności konsumenta powinien zostać ustalony w oparciu o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy z uwzględnionym stopniem zużycia.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć informację z numerem rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. W ciągu trzech dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli zostaną spełnione przesłanki odstąpienia od umowy na gruncie ustawy O prawach konsumenta Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesyłki zwracanego towaru.

 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji i powód reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sklepu z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu. Formularz reklamacyjny dostępny jest pod linkiem :  http://www.lispol.com/reklamacje.pdfPrzysługują Państwu dwa rodzaje uprawnień :

 1. Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez większość producentów i dystrybutorów towarów. W ramach postępowania gwarancyjnego towar zareklamowany przez klienta podlega naprawie przez autoryzowany serwis. Jeżeli producent udziela gwarancji na produkt to otrzymują Państwo kartę gwarancyjną dołączoną do produktu.

 • Zamawiając produkt klient otrzymuje dowód zakupu ( paragon bądź faktura VAT) oraz kartę gwarancyjną ( do określonych produktów), zawierającą warunki udzielonej gwarancji. Sklep LISPOL.COM informuje, że klient powinien zachować dowód zakupu do dnia wygaśnięcia gwarancji, co umożliwia przeprowadzenie postępowania gwarancyjnego przez nasz Sklep.

 • W karcie gwarancyjnej znajduje się zazwyczaj sposób w jaki należy kontaktować się z serwisem urządzenia. Jeżeli macie Państwo problem ze znalezieniem danych kontaktowych punktów serwisowych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Dołożymy wszelkich starań aby udzielić Państwu wyczerpujących informacji. 1. Rękojmia – tryb ten przewidziany jest w polskim systemie prawnym dla osób fizycznych, jak też osób dokonujących zakupu w sklepie LISPOL.COM w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Z rękojmi można skorzystać w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru i roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep LISPOL.COM maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem poinformuje Państwa o ustaleniach dokonanych w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi.  Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na podstawie art. 71. Kodeksu cywilnego.  Postanowienia końcowe 1. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez lispol.com pokrywa w całości Sklep.

 2. Zespół sklepu lispol.com dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami ustawy O prawach konsumenta.

 3. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikowania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania, bądź do ich usunięcia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty ze względu na okoliczności za które Sklep odpowiedzialności nie ponosi.

 5. Sklep LISPOL.COM informuje, że wszystkie zamieszczane na stronach internetowych LISPOL.COM znaki handlowe i towarowe w postaci materiałów graficznych, zdjęć produktów podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych. Logotyp LISPOL.COM jest własnością sklepu LISPOL.COM i nie może zostać edytowany, przetwarzany ani udostępniany bez zgody właściciela Sklepu.

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014r.

 8. Regulamin obowiązuje od 25.12.2014r.